Rolf Hansson 1954-2021

Vi tar färväl av vår vän och ASF-kollega Rolf Hansson som lämnade oss alldeles för tidigt. Rolf tog över Snickeri Mimosa från Falkenbergs Kommun 2016 och drev det vidare som en arbetsträningsplats med samma höga standard som andra snickerier.

Vi minns Rolf som en oerhört snäll och omtänksam person, med bred kompetens och kreativitet i sitt arbete, samt hans entusiasm och engagemang för Snickeri Mimosa och sitt älskade innebandylag Vinbergs IBS.

Tack för allt.

SKOOPI:s medlemsnytt

Här kommer vårt medlemsnytt med den allra senaste informationen om vad som är på gång för er medlemmar i SKOOPI! 

 

ASF Lyfter – projektmedel från ESF rådet beviljat (läs mer i bilagorna)

Under tre hysteriskt intensiva utlysningsveckor arbetade SKOOPI:s styrelse med en ansökan i utlysningen ”Civilsamhället/sociala ekonomin och arbetsmarknadspolitiken”. Projektet syftar till att tydliggöra ASF´s särart och roll inom arbetsmarknadspolitiken, visa hur vårt erbjudande ser ut samt vad som behövs för att vi ska kunna växa och få en större roll. Detta projekt beviljades precis innan julhelgen och ska vara i drift första februari. Då det är så otroligt kort tid från beviljande till start av projektet har vi rekryterat projektledarrollen inom styrelsen. Den är delad i två delar då vår grundtanke är att ingen ska arbeta heltid inom projektet. Projektledarrollen kommer axlas av Lena Lago som har den förändringsledande rollen och den mer administrativa controllerroller kommer att axlas av Pål Nilsson.

Nu behöver vi rekrytera fler medarbetare som kan tänka sig att arbeta tillsammans med oss i styrelsen för att ro detta projekt i land. Vår förhoppning är att kunna rekrytera nedanstående medarbetare från våra medlemsföretag eller organisationer som vi på olika sätt samarbetar med. För vidare beskrivning av tjänsterna se dokumentet rekryteringar ASF lyfter.

Känner du efter att ha läst igenom detta att du är rätt person för någon av tjänsterna så görs

mer information och formulär för ansökan på www.skoopi.coop/projekt. För vissa av tjänsterna är det kort ansökningstid. Läs mer direkt på hemsidan.

 

Certifiering våren 2021 – sök före den 10 februari

Till våren är det dags för kommande omgång av vår populära certifiering. Vi gör plats för ca 20 nya ASF:er. Certifieringen startar den 17 februari och avslutas den 10 maj. Är ni intresserade av att delta? Anmäl er här: https://forms.gle/o65BYuEHpHiCb7WG7

SKOOPI har certifierat 9 st nya certifierade Arbetsintegrerande Sociala Företag. Nu finns det 37 ASF som är certifierade i 17 av landets distrikt – snart finns de i hela landet.

Stort grattis till:

Län                Ort                Företagsnamn, Hemsida

Västmanland Norberg         Dialogkraft AB (svb), www.dialogkraft.se

Västmanland Västerås        Happy Dogs, Happydogsdagis.se

Stockholm     Arlandastad  M29 Cafe, textil och hantverk, www.m29.se

Stockholm     Arlandastad  M29 Fastighetsservice, http://m29.se/fastighetsservice/

Göteborg       Göteborg       Mamas Retro Linné, www.mamasretro.com

Göteborg       Mölndal        Returum, https://vagenut.coop/foretag/returum/

Uppsala         Östervåla       Solrosen Östervåla Harbo AB (svb), Facebook

Göteborg       Göteborg       Vägen ut! Fastighetsservice & Snickeri, www.vagenut.coop

Göteborg       Göteborg       Vägen ut! Lärjeåns Kök & Trädgårdar, vagenut.coop/foretag/larjeans-kok-tradgardar

Alla 37 st certifierade finns på www.skoopi.coop

 

Årsstämma – digital den 29 april

Datum är den 29 april kl 13-16 för årsstämman. På förmiddagen träffas vi för en digital workshop om nuläge och framtid för ASF i Sverige kl 10-12. Mer information kommer.

  

Tipsa valberedningen

Nu är det dags att nominera personer till SKOOPIS styrelse. Vilka i ditt nätverk föreslår du? Nomineringsstopp är den 31 januari. Mejla förslaget till: valberedning@skoopi.coop

med personens namn, telefonnummer och mejladress.

Så här är styrelsen vald:

Ulrica Persson, DialogKraft AB Svb är vald till ordförande 2022.

Ledamöter valda till 2022: An-Cii Hult, ForumSkill, Pål Nilsson, Canville och Bo Hed Unitis. 

Valda till 2021 är Pernilla Svebo Lindgren, Vägen ut! och Lena Lago, Basta. Åke Hedblom, Koopus. Suppleanter till 2021 är Jan Forslund och Karin Gustavsson.

Auktoriserad revisor är Ekonomigruppen AB Patrik Löfving till 2021 samt Joakim Kihlberg, Stickans bokföring och Event till verksamhetsrevisor och suppleant Therese Fornstål, Oden & Freja som revisorsuppleant för verksamhetsrevisorn till 2021.

 

SKOOPI:s medlemsnytt

Grattis till Årets ASF- Hushållsfixarna i Hudiksvall

Priset delas ut till ett arbetsintegrerande socialt företag som utmärkt sig under året genom expansion, nya metoder, framgångsrik verksamhet eller liknande. Ett företag som är en förebild och kan inspirera andra ASF.

SKOOPI:s motivering:

Hushållsfixarna i Hudiksvall är ett företag som med bibehållen respekt för verksamhetens främsta syfte lyckats ställa om från att en stor del av intäkterna kommit från arbetsträning och liknande till att nu ha huvuddelen av sina intäkter från andra tjänster. Deras slogan ”Tid för omtanke” visar tydligt på ett av de mervärden som finns i att köpa tjänster av ett ASF. De har genom det arbetet skapat en stabilare grund för företaget där de inte längre är beroende av en specifik kund eller tjänst.

Årets ASF är ett tydligt kooperativ där allas delaktighet och ansvarstagande är viktiga parametrar. Hängivenheten till de kooperativa principerna syns också i att företaget aktivt bidragit till att utveckla ASF-världens egna städutbildnings-koncept, ”Rena resurser” och utvecklat det egna konceptet ”Stolta städare”.

Hushållsfixarna är en ideell förening som startade 2004 och har idag 9 anställda. Med uppdrag inom hushållsnära tjänster, vaktmästeri och sy-tjänster finns varierande uppgifter för praktik och arbetsträning för dem som varit i långvarigt utanförskap. Inom företaget finns ett starkt engagemang för dem som fortfarande befinner sig i utanförskap och en ständig vilja att bidra till lösningar på samhällsproblem.

Hushållsfixarna är en förebild och inspiration för andra ASF i Sverige.

 

Ledarutbildning för dig som arbetar i en ledande roll i ett ASF hos Långholmens Folkhögskola i samarbete med SKOOPI Stockholm (se inbjudan som följer med i mejlet).

Kursen ger dig ett stöd i rollen som operativ ledare och/eller handledare. Den ger dig kunskaper om det arbetsintegrerande sociala företagandets affärsutveckling med tydligt fokus på tre teman som löper parallellt under utbildningen:

Ledarskapets betydelse och form i ett litet företag som präglas av stor delaktighet och engagemang – den inre organisationen och rutinerna.

Ledning för bättre affärer och relationer med den offentliga sektorns olika köpare och partners – det ena benet i ett ASF:s affärer.

Ledning för affärer med privatpersoner, ideell sektor och privat näringsliv – det andra benet i affärerna. Det är ett viktigt utvecklingsområde för alla ASF.

Det är en distansutbildning, 50%, med tre kurspass under en termin, våren 2021. Enbart första och sista passet sker fysiskt på skolan i Sundbyberg. De två fysiska träffarna sker i samband med helger för att säkra att lokalerna tillåter av FHM rekommenderad fysisk distans mellan kursdeltagarna med tanke på corona.

Pass 1 på skolan fre 5 feb 13.00 – sö 7 feb 12.00 (egen hemuppgift innan)

Pass 2 genomförs digitalt över Zoom må-ti och to-fre 8.30-12.30 vecka 12

Pass 3 på skolan fre 7 maj 13 – sö 9 maj 9-12. Sen slutar vi.

Kurslängd är en termin. Distans 50%. Terminstider 210107-210526.

Sista ansökningsdag den 7 december 2020. Avgift för studiematerial är 750/läsår.

Läs mer här: http://skoopi.coop/ledarutbildning-for-arbetsintegrerande-sociala-foretag-distans-och-corona-anpassad/

Anmäl ditt intresse här: https://www.lhmfhsk.se/kurser/ledarutbildning-for-arbetsintegrerande-sociala-foretag/

 

Social innovation summit – crisis driving change den 10-11 november online.

Länk: https://sisummit.se/

 

Omgång 4 av certifieringen är igång

I denna omgång av certifieringen är det 10 nya ASF:er som deltar. Vi är så glada att kunna fortsätta certifieringen. Denna omgång har ekonomiskt stöd från Tillväxtverket fram till den 1 november och därefter från ASF-Akademin.

Är ni intresserade av att delta i kommande omgång av certifieringen? Mejla intresseanmälan till info@skoopi.coop

 

Gruppmedlemsskap hos Arbetsgivareföreningen KFO via SKOOPI

Nu börjar det bli dags att ni som är anslutna till SKOOPIs gruppmedlemsskap hos KFO rapporterar er årslönesumma och antal anställda direkt till KFO. Information om detta har skickats från KFO.

 

Medlemserbjudande – vill ni synas?

Vi har tidigare efterlyst ASF:er som kan ge rabatt på sina varor eller tjänster och nu finns det två erbjudanden här: http://skoopi.coop/erbjudanden/

Har ni ett bra erbjudande till SKOOPI:s medlemmar mejla info@skoopi.coop för mer information.

 

Viktig enkät för dig att besvara – European Social Enterprise Monitor Euclid Network

 Medlemmar och partners över 20 europeiska nätverk för sociala entreprenörer, forskningsinstitutioner och universitet.

I Sverige leds arbetet med undersökningen av Mötesplats Social Innovation, den samlande nationella kunskaps- och samverkansplattformen för social innovation och socialt företagande i Sverige.

En Trappa Upp certifierade!

SKOOPI Riks har certifierat tre arbetsintegrerande sociala företag

Nu är Kalmar Hunddagis, KOOPUS i Hedemora och En trappa upp i Falkenberg certifieriade. De är tre av landets arbetsintegrerande sociala företag (ASF) i Sverige som genomgått SKOOPI:s första certifiering och kvalitetssäkring enligt SIS standard för branchorganisationen.

Det har varit en lång process med fokus på samarbetet i företagen så att arbetsträningen blir på ett bra sätt genom hela certifieringen säger Mats Mårtensson från Koopus. I verksamheten är det mycket viktigt att vi arbetar på ett hållbart sätt för att både göra bra affärer och för att våra medarbetare ska kunna arbeta 100% av sin förmåga, hos oss ska även hundarna trivas säger Anneli Schnell på Kalmar Hunddagis. Det har stundvis varit utmanande att kombinera certifieringen med all vanlig verksamhet, tiden ska räcka till mycket säger Maria Nilsson på En trappa upp. Men det har varit ett roligt och utvecklande arbete också säger Maria.

SKOOPI är en intresseorganisation som arbetar för att stötta och stärka positionerna för ASF i Sverige. Det unika med ASF är att de förutom arbetsintegreringen återinvesterar sin vinst i verksamheten, är fristående från offentlig sektor och skapar delaktighet för medarbetarna. SKOOPI har fått ekonomiskt stöd från Tillväxtverket för att certifiera ca 35 ASF i Sverige. Verksamhetsledare Viktoria Carlsén berättar: – Det har varit spännande att följa företagens arbete i processen. Nu när de är klara så har de en kvalitetssäkrad struktur för sina medarbetare, för deras försäljning av tjänster och varor. De erbjuder riktiga arbeten för människor som annars skulle ha svårt att få arbete. I certifieringen som genomförs med ett SIS-dokument i botten framgår tydliga krav på bland annat socialt ansvarstagande, medarbetarnas delaktighet i företaget och en plan för arbetsmiljöarbetet. Nu är det bevisat att certifieringen är ett bra instrument som vi fortsätter att utveckla. Vi är nu redo att ta emot nästa grupp av ASF som startar certifieringsprocessen efter sommaren.