ASF: Knopster

Etableringsår: 2014

Hemort: Falkenberg

Anställda: 5

Hemsida: knopster.se

Knopster är ett ASF, ett Arbetsintegrerande Socialt företag. Egentligen är vi som vilket företag som helst. Men vi jobbar mycket med inkludering och delaktighet. Det är det ena benet, att jobba arbetsintegrerande. Vi erbjuder arbetsträning för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden, och vi anställer vår personal ur den målgruppen.

Själva företagsbenet är utbildning, grafisk produktion och videoproduktion. Och remake. Av möbler och andra ting då. Inte bara människor 😉

Knopster är certifierat av Skoopi. Se Skoopi.coop