Öppet hus hos landets ASF!

Dagen börjar med ett nationellt digitalt webinarium under förmiddagen och under eftermiddagen bjuder lokala ASF in till Öppet hus.

2 MAJ 10.00 – 16.00

Dagen börjar med ett nationellt digitalt webinarium under förmiddagen och under eftermiddagen bjuder lokala ASF in till Öppet hus.

10.00 – 12.00 Skoopi sänder live på https://zoom.us/j/9965190883

     –     Ulrica Persson, Ordförande i Skoopi inleder med en presentation av  vad Skoopi är och  hur vi definierar ASF.

     –     Emil Johansson, Enhetschef Utbilda & samverka | Avd. Stärka förutsättningar inom Arbetsförmedlingen nationellt kommer att prata om var Arbetsförmedlingens reformering befinner sig just nu i samverkansfrågor och det riktade uppdrag Arbetsförmedlingen fått gällande de grupper som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden.

  • Ronney Olsson, Processtödjare Socialt företagande inom SKRs ESF projekt Utvecklingsnätverk sociala företag för framgångsrik samhällsutveckling kommer att prata om kommuners samverkan och affärer med Arbetsintegrerande sociala företag.
  • Emma Ryman, strategisk inköpare på SVT kommer att prata om varför de vill göra upphandlingar med reserverade kontrakt och hur de använder Skoopi som en del i tidiga dialoger kring detta.

Det kommer under hela förmiddagen finnas möjlighet att ställa frågor via chatten.

13.00-15-00 Öppet hus hos  lokala ASF.

Vill du besöka ett ASF så kontakta Lena Carlbom om vilket ASF  i närheten av dig som välkomnar besökare under eftermiddagen.

Vill du veta mer?
www.skoopi.coop/oppethus2022