Bli medlem i Fremia

Slå två flugor i en smäll!

Medlemmar i SKOOPI kan få ett medlemskap i Arbetsgivarföreningen Fremia till en lägre avgift genom SKOOPI:s gruppmedlemskap.

SKOOPI har en överenskommelse med Fremia som innebär att sociala företag som är medlemmar i SKOOPI får ett förmånligt gruppmedlemskap i Fremia. För att bli medlem i Arbetsgivarföreningen KFO behöver du fylla i en ansökan.

Efter ansökan meddelar Fremia Pensionsvalet eller Folksam att ni blivit medlem i Fremia och skall omfattas av avtalsförsäkringar enligt gällande kollektivavtal. Pensionsvalet eller Folksam skickar information till er och ev blanketter som ska fyllas i och skickas i retur för att försäkringarna ska börja gälla.

I början av varje år samlar Fremia in uppgift om årslönesumma och antal anställda som underlag till serviceavgiften. Medlemmarna rapporterar in lönesummorna till Fremia som sammanställer och fakturerar SKOOPI. SKOOPI betalar hela avgiften till Fremia och fakturerar varje medlem sin del. SKOOPI tar ut en mindre administrationsavgift från medlemmarna, 50 kronor per anställd (min 250 max 1000 kronor).

Ekonomiskt innebär detta att

Försäkringspremierna betalas direkt till Pensionsvalet eller Folksam (avtalspension och försäkringar som måste betalas om man har kollektivavtal).

Den fasta medlems- och serviceavgiften till Fremia betalas av SKOOPI, inte av våra medlemmar.

SKOOPI:s medlemmar betalar 0,20 procent av lönesumman till SKOOPI.

Detta ger totalt en lägre avgift än om företaget/föreningen skulle vara medlem i Fremia direkt utan ett medlemskap i SKOOPI.