Definition av sociala arbetskooperativ

Definition av sociala arbetskooperativ

  • Sociala arbetskooperativ är fristående organisationer av personer som av olika skäl är hindrade att arbeta på den ordinarie arbetsmarknaden. Dessa är den dominerande medlemsgruppen i det sociala arbetskooperativet.
  • Ett socialt arbetskooperativ bedriver en kommersiell verksamhet som producerar och/eller säljer varor och/eller tjänster.
  • Sociala arbetskooperativ verkar för att lösa behov av arbete och social gemenskap genom ett samägt företag som styrs enligt principen en medlem en röst. I kooperativets styrelse bör kooperatörer vara i majoritet.
  • I sociala arbetskooperativ är vinstmotivet underordnat syftet att utveckla och göra bruk för var och ens arbetsförmåga och medbestämmande i företagets angelägenheter.
  • Ett socialt arbetskooperativ har alltid en relation till offentlig sektor genom olika typer av stöd, bidrag, försäljning av platser eller tjänster.

Dubbla affärsidéer

Både de sociala arbetskooperativen och de arbetsintegrerande sociala företagen har ”dubbla affärsidéer” vilket betyder att de dels verkar för att stärka människor som står långt från arbetsmarknaden dels driver näringsverksamhet inom en mängd områden. Det kan till exempel vara fastighetsservice, produktion av specialdesignade möbler, trädgårdstjänster, hantverk, café och catering, vandrarhem, kontor, it, hushållsnära tjänster och hunddagis. Precis som för alla andra företag är det viktigt att affärsidén går att utveckla och att det finns ett kundunderlag, en efterfrågan på marknaden.