ASF: Specialistbyrån

Etableringsår: 2017

Hemort: Halmstad

Sysselsatta: 12

Hemsida: https://www.spbhalland.se

Specialistbyrån är en verksamhet som ursprungligen var tänkt för aspergare med specialistkunskaper i Halland.
Nu driver man Café Nyfiket, och har cykelreparationer
i bottenplan. Men det är bara början.

Specialistbyrån är certifierat av Skoopi. Se Skoopi.coop