Styrelse

Ordförande
mikael (at) skoopihalland.se (En Trappa Upp)

Vice ordförande
maria (at) skoopihalland.se (En Trappa Upp)

Kassör
mie (at) skoopihalland.se (Knopster)

Ledamöter
bengt (at) skoopihalland.se (Fågel Fenix)
darian (at) skoopihalland.se (K2C)
lars (at) skoopihalland.se (K2C)
lotta (at) skoopihalland.se (Växtkraft)