Bli medlem i Skoopi Halland

Vi hoppas förstås att alla sociala företag vill bli medlemmar och även engagera sig i Skoopi Halland. Utan er blir föreningen inget annat än ett tomt skal. Känner du att du vill och kan ställa upp i styrelsen, hör gärna av dig till kontakt@skoopihalland.se.

Aktuell medlemslista för Skoopi Halland 2022:

Serviceavgiften för 2021 är 500 kronor.