IOP

Genom ett samarbete mellan Samordningsförbundet i Halland och Skoopi Halland har alla ASF (Arbetsintegrerande Sociala Företag) i Region Halland möjlighet att söka bidrag från IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) för att stötta utvecklingen av sina anställda och praktikanter.

Insatser ska stödja och stärka anställda och praktikanter på ASF i Skoopi Hallands medlemsföretag, för att skapa stabilitet och långsiktighet.

Insatserna kan vara:
– utbildning
– kompetensutveckling
– handledning
– nätverksmöten
– studiebesök
– friskvård

 

”Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en möjlighet till samarbete mellan offentliga och idéburna aktörer. Denna vägledning är framtagen av Utredningen om idéburna aktörer i välfärden (Fi 2018:04) med syfte att göra det lättare för parterna att samverka i idéburna offentliga partnerskap.”

 

Läs mer om Idéburet offentligt partnerskap här:

Idéburet offentligt partnerskap – Vägledning: Statens offentliga utredningar 2019:56

Idéburet offentligt partnerskap – Vägledning (pdf, 5 MB)

https://www.socialforum.se/om-forum-2/ideburetoffentligt-partnerskap/

 

Samordningsförbundet Halland

Samordningsförbundet i Halland är skapat för att underlätta för alla som jobbar med människor med behov av stöd som är utöver vad en enskild myndighet kan erbjuda.

sfhalland.se

 

Ansökningar sker via detta förmulär: 

Ansökan – IOP