SKOOPI:s medlemsnytt

Grattis till Årets ASF- Hushållsfixarna i Hudiksvall

Priset delas ut till ett arbetsintegrerande socialt företag som utmärkt sig under året genom expansion, nya metoder, framgångsrik verksamhet eller liknande. Ett företag som är en förebild och kan inspirera andra ASF.

SKOOPI:s motivering:

Hushållsfixarna i Hudiksvall är ett företag som med bibehållen respekt för verksamhetens främsta syfte lyckats ställa om från att en stor del av intäkterna kommit från arbetsträning och liknande till att nu ha huvuddelen av sina intäkter från andra tjänster. Deras slogan ”Tid för omtanke” visar tydligt på ett av de mervärden som finns i att köpa tjänster av ett ASF. De har genom det arbetet skapat en stabilare grund för företaget där de inte längre är beroende av en specifik kund eller tjänst.

Årets ASF är ett tydligt kooperativ där allas delaktighet och ansvarstagande är viktiga parametrar. Hängivenheten till de kooperativa principerna syns också i att företaget aktivt bidragit till att utveckla ASF-världens egna städutbildnings-koncept, ”Rena resurser” och utvecklat det egna konceptet ”Stolta städare”.

Hushållsfixarna är en ideell förening som startade 2004 och har idag 9 anställda. Med uppdrag inom hushållsnära tjänster, vaktmästeri och sy-tjänster finns varierande uppgifter för praktik och arbetsträning för dem som varit i långvarigt utanförskap. Inom företaget finns ett starkt engagemang för dem som fortfarande befinner sig i utanförskap och en ständig vilja att bidra till lösningar på samhällsproblem.

Hushållsfixarna är en förebild och inspiration för andra ASF i Sverige.

 

Ledarutbildning för dig som arbetar i en ledande roll i ett ASF hos Långholmens Folkhögskola i samarbete med SKOOPI Stockholm (se inbjudan som följer med i mejlet).

Kursen ger dig ett stöd i rollen som operativ ledare och/eller handledare. Den ger dig kunskaper om det arbetsintegrerande sociala företagandets affärsutveckling med tydligt fokus på tre teman som löper parallellt under utbildningen:

Ledarskapets betydelse och form i ett litet företag som präglas av stor delaktighet och engagemang – den inre organisationen och rutinerna.

Ledning för bättre affärer och relationer med den offentliga sektorns olika köpare och partners – det ena benet i ett ASF:s affärer.

Ledning för affärer med privatpersoner, ideell sektor och privat näringsliv – det andra benet i affärerna. Det är ett viktigt utvecklingsområde för alla ASF.

Det är en distansutbildning, 50%, med tre kurspass under en termin, våren 2021. Enbart första och sista passet sker fysiskt på skolan i Sundbyberg. De två fysiska träffarna sker i samband med helger för att säkra att lokalerna tillåter av FHM rekommenderad fysisk distans mellan kursdeltagarna med tanke på corona.

Pass 1 på skolan fre 5 feb 13.00 – sö 7 feb 12.00 (egen hemuppgift innan)

Pass 2 genomförs digitalt över Zoom må-ti och to-fre 8.30-12.30 vecka 12

Pass 3 på skolan fre 7 maj 13 – sö 9 maj 9-12. Sen slutar vi.

Kurslängd är en termin. Distans 50%. Terminstider 210107-210526.

Sista ansökningsdag den 7 december 2020. Avgift för studiematerial är 750/läsår.

Läs mer här: http://skoopi.coop/ledarutbildning-for-arbetsintegrerande-sociala-foretag-distans-och-corona-anpassad/

Anmäl ditt intresse här: https://www.lhmfhsk.se/kurser/ledarutbildning-for-arbetsintegrerande-sociala-foretag/

 

Social innovation summit – crisis driving change den 10-11 november online.

Länk: https://sisummit.se/

 

Omgång 4 av certifieringen är igång

I denna omgång av certifieringen är det 10 nya ASF:er som deltar. Vi är så glada att kunna fortsätta certifieringen. Denna omgång har ekonomiskt stöd från Tillväxtverket fram till den 1 november och därefter från ASF-Akademin.

Är ni intresserade av att delta i kommande omgång av certifieringen? Mejla intresseanmälan till info@skoopi.coop

 

Gruppmedlemsskap hos Arbetsgivareföreningen KFO via SKOOPI

Nu börjar det bli dags att ni som är anslutna till SKOOPIs gruppmedlemsskap hos KFO rapporterar er årslönesumma och antal anställda direkt till KFO. Information om detta har skickats från KFO.

 

Medlemserbjudande – vill ni synas?

Vi har tidigare efterlyst ASF:er som kan ge rabatt på sina varor eller tjänster och nu finns det två erbjudanden här: http://skoopi.coop/erbjudanden/

Har ni ett bra erbjudande till SKOOPI:s medlemmar mejla info@skoopi.coop för mer information.

 

Viktig enkät för dig att besvara – European Social Enterprise Monitor Euclid Network

 Medlemmar och partners över 20 europeiska nätverk för sociala entreprenörer, forskningsinstitutioner och universitet.

I Sverige leds arbetet med undersökningen av Mötesplats Social Innovation, den samlande nationella kunskaps- och samverkansplattformen för social innovation och socialt företagande i Sverige.