Kallelse till årsmöte!

Skoopi Halland årsmöte 2020

torsdag 27 augusti 2020

kl. 13:00

Pga corona-viruset har SkoopiHalland bestämt sig att hålla 2020 årsmötet online via ZOOM https://zoom.us/join och INTE på plats på Naturum Getterön enligt tidigare besked.

Länken till ZOOM-mötet kommer att läggas upp här ca. en vecka innan mötet.

Inbjudan gäller alla ASF företag i Hallands län!

Välkomna!